Tema: Asien

  Även denna gång är temat Asien. Jonna och Joakim gör en lite friare tolkning av temat med fokus på Thailand. Inspirationen kommer bland annat från MD Thai i Köpenhamn som besöktes under 2015.